اموزش تنیس مبتدی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 3 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r273916045 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : نیمه گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/1 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

اموزش تنیس مبتدی
محل برگزاری
مدرسان