اموزش تنیس

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/7/8
کد دوره : r296543870 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/16 تاریخ پایان دوره : 1397/8/7
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

اموزش تنیس
محل برگزاری
مدرسان